kirjutame ajalugu

>
kirjutame ajalugu
Kui Eestil oleks vaenlasi, siis me leiaksime neid ainult meis endis

Kui Eestil oleks vaenlasi, siis me leiaksime neid ainult meis endis

…ükskõiksus, kalkus ligimese suhtes, upsakus, tõusiklikkus, kaaskodanikega mitte arvestamine. Eesti hea käekäigu vaenlane on vihkamine, teiste asjatu maha tegemine, kadedus ja enesekesksus. Õnneks on juba

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart