MTÜ Suur Pere

Asutatud eesmärgiga aidata aitama…

Väärtust luua, lahendusi leida ja inimesi aidata. Eesmärgiks, et ükspäev oskaksid kõik inimesed üles leida elu kerguse ja elada sellisel kujul nii kaua kuni võimalik, kahjustamata oma tegevusega teisi!

2) Aidata neid selliselt, et nad ise tahaksid, oskaksid ja suudaksid ennast aidata.

3) Tunnustada inimeste otsust abi küsida, nende enesealgatust edasi tegutsemisel, vaba aja veetmist ning enesetäiendamist mitmesuguste projektide kaudu.

4) Keskenduda elementaarsetele põhivajadustele nagu elukoht, toit, soe vesi ja lähedus.

5) Aidata ja toetada neid inimesi, kes ei oska, kes tunnevad, et vajavad juhatamist oma elu segavate probleemide rägastikus.

6) Aidata ja toetada neid inimesi, keda süstemaatiliselt kahjustatakse mingit sorti tegevusega.

7) Olla suureks abiks inimestele, kes juba aitavad oma tegevusega abivajajaid ehk aidata aitajaid.

8) Aidata inimestel leida võimalusi oma huvide ja hobide elluviimiseks.

9) Teha koostööd erinevate oma ala spetsialistidega ja organisatsioonidega.

10) Toetada inimesi nende oskuste ja võimete arendamisel.

11) Aidata neid, kellel on idee, kuid puuduvad võimalused või oskused selle teostamiseks.

12) Korraldada erinevaid harivaid üritusi, teemapäevi, väljasõite ning teisi huvipakkuvaid projekte.

13) Aidata taaskäivitada inimeste mõtlemine ja leida üles tema potentsiaal.

14) Aidata inimesi, kellel puudub ressurss oma elu uuesti üles ehitada. Kes peab täiesti nullist alustama või isegi miinusest.

15) Tutvustada inimesele iidse elu põhimõtteid ja meelde tuletada 12A põhimõtet.

16) Aidata lahendada kõikvõimalikke vaimseid probleeme.

Miks me seda teeme?

Liiga palju on juhtunud, liiga valus on! Tunnen, et nii ei saa edasi minna. Siin saan ma oma oskustega abiks olla. DNV sündroom ja endalt elu võtmised on liiga suureks paisunud. See kõik on saanud ju alguse kuskilt ja vajab suurt panustamist. Inimesed, kes vajavad kiiret abi, neil puuduvad võimalused sellise kiire abi saamiseks, puuduvad piisavad ressursid ja järjekorrad abi saamiseks on liiga pikad. 

Kuidas me seda teeme?

Koostöös erinevate oma valdkonna spetsialistidega, arstidega ja teadlastega nii Eestist kui teistest riikidest.

Hingeabi traumapunkt

Selle ajaga mil olen kogemusnõustaja olnud, olen näinud palju seda, mida ei peaks olema. Koostööpuudus, minu ameti vajalikkuse mitte uskumine, alahindamine, naeruvääristamine. Seoses sellega lõin MTÜ, mis heatahtlike inimestega ja ettevõtetega koostöös suudab tekitada sellise võimenduse, kus abivajavad inimesed kiiresti abi saavad. Väliselt, nähtavas maailmas on abi ilmselgelt mõistetav. Miks ei ole see veel sisemiselt, nähtamatus maailmas? Kas meile endale meeldib tunda halbu tundeid? Kas meile endale meeldib olla üksinda oma probleemidega, eriti kui me ei oska ise ennast aidata?

Innovatiivsele ja eeskuju andvale Eestile ei sobi see, et tema inimesed on katki. Aitame nii kuidas oskame ja nii nagu vaja, mitte selliselt, et “küll mina tean kuidas asjad käivad” või “mida see inimene ka teab asjadest!”

Tutvustus

Tuletan ikka jätkuvalt ja sõbralikult meelde, et me elame uuel ajastul “Puudutuste ajastul.” Kus au kohal on koostöö, oma probleemidest rääkimine ja 8A meelespea. Soovin rääkida sellest, mis on veel ikka üsna alahinnatud, kuid üks olulisemaid asju meie olemuse juures – meie sisemine maailm. Uuel ajastul, kus maailm liigub arvestava kiirusega, kus vana maailmavaatega enam kaugele ei purjeta. Update (uuendus), refresh (värskendamine), restart (uus algus) on vajalik igal nädalal, et me kestaksime ja suudaksime sammu pidada. Maailm liigub juba vaikselt sinna poole, kus inimesi peab väärtustama teistmoodi. Ameerika näitel on aastakümneid selline mudel kasutusel, kus inimestel on isiklikud perepsühholoogid ja nõustajad ja võetakse iseenesest mõistetavalt seda. Ja ei mõelda imelikult, et mis nüüd mul on vaja nõustajat. Nõustaja on just see õige inimene, kes aitab selgusele jõuda, mis toimub meie sees. Kogemusnõustaja teeb seda läbi enda läbielamiste, millega ta ise on toime tulnud. Psühholoog teeb seda läbi ülikoolis õpitud teadmiste ja praktikas omandatud kogemuste. Nende omavaheline koostöö on hädavajalik. 

Kui me näeme ja saame aru, et maailma on tõepoolest võimalik muuta ja seda ainuüksi juba ennast muutes, siis me tahame, oskame ja suudame seda ka teha.

Kas olete selliselt mõelnud, et enda eest hoolitsemine tagab veel parema tulemuse, kuna hästi hoitud “Mina” tahab, suudab ja oskab panustada veel rohkem. Minu kogemus ütleb, kui meil on treenitud teadlikkus siis tahame ja jõuame ka rohkem ja oleme piisavalt motiveeritud. Eesmärgiks väiksema panusega efektiivsem tulemus. Samamoodi olen mina leidnud oma metoodika kuidas saavutada inimese puhul tema parem produktiivsus. Kindlasti oleme ka tähele pannud, et meie elus ettetulevad erinevad mured ja probleemid tõmbavad alla inimeste suutlikkust (produktiivsust) teha oma tööd võimalikult efektiivselt, kuna nad on oma mõtete, tunnete ja emotsioonidega pidevalt mujal. Me ei näe kahjuks inimeste sisse, nii kaua kuni nad ei räägi oma sisemisest maailmast (tunded, mõtted, emotsioonid) siis on raske mõista, mida keegi läbi elama peab ja tunded inimeste sees ei tohiks alla suruda. Need probleemid, mis on seotud inimeste sisemise maailmaga, vajaksid erilist ja kohest tähelepanu ja uutmoodi lähenemist. Paljud meist ei tea, mis on meid häiriva ja segava inimeste käitumise põhjuseks? Elame hapras maailmas, kus inimeste läbipõlemisoht on lähemal kui me arvame. Liiga palju vaimset ja füüsilist pinget: depressiooni, negatiivsust ja vägivalda. Inimesed lihtsalt ei suuda selle kõige toime tulla ja annavadki alla. Selgemast selgem on see, et inimestele on vaja tuge. Kui psüühiline maailm on korras, siis ka füüsiline maailm õitseb.

Eesmärk
Kõikide inimeste elukvaliteeti tõsta. Aidata taastada selline elu nagu oli inimesel enne elumuutvat sündmust. Aidata arengule kaasa. Minu ülesanne on anda aidatavale see, mis tal juba on ja võtta ära see, mille ta juba niikuinii kaotanud oli. Teate ju kõik pilti “enne” ja “pärast”. Sama efekt kaasneb ka sinu aitamisega.  Eesmärk on aidata inimestel tõsta teadlikkust, äratada teadlikkus selliselt, mis aitab neil ennast ise aidata, et hästi elada, annab selguse ja sellise arusaama, mis teile endale meeldib. Ennem ei lõpeta, kui kõigil on selge. 

Oma tunnetega peab tegelema! See meie kohustus! Tunded tulevad alati meile midagi ütlema. Eriti need tunded, mis meile halva tunde tekitavad, nendega on vaja koheselt tegeleda. Nad tulevad nii kaua kuni oleme aru saanud miks nad tulevad ja kuni oleme need endale selgeks teinud. 

Meie sisemine maailm ongi nagu võõrkeel, mille aitan tõlkida lihtsasse keelde.
Defineerime ja otsustame koos, mis on see, mis ei lase meil edasi liikuda. 

Kui meil puudub distsipliin, siis halvad iseloomuomadused kasvavad.
– Tiibeti mungad

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart